Pretoria White granite slab 10

Pretoria White Granite Slab 10 and Close-up

Pretoria White Granite Slab 10
Pretoria White Granite Slab 10 -400